Krever gigantisk strålemåling i Marinen

Nye målinger av stråling på «Kvikk» og en rekke andre marinefartøy til en kostnad over 10 millioner kroner.