Folkeaksjon mot nedleggelse i Ålvik

Befolkningen i Ålvik i Hardanger brukte Kristi himmelfartsdag til å protestere mot planene om å legge ned smelteverket Elkem Bjølvefossen.