Røyken tar elleve leveår

Personer som dør av røyking mister i gjennomsnitt elleve år av livet.