Med spett, feisel og bor

For 100 år siden begynte et enormt arbeid i fjellene ved Tyssedal i Hardanger. Vannet skulle omgjøres til elektrisk kraft.