Mister pengestøtte etter medlemsrot

Kurdisk kulturforum har fått avslag på søknaden om pengestøtte. Årsaken er rot med årsmeldingen og medlemslisten. Foreningen påberopte seg et seminar med en kjent kurdisk akademiker. Men møtet har aldri funnet sted.