Får ikke regningshjelp

Staten sier nei til å hjelpe Bergen kommune med å dekke utgiftene til kommunenes erstatningsordning for tidligere barnehjemsbarn.