Savnede tyskere kom til rette

Hovedredningssentralen slo full alarm da en fritidsbåt med fire personer ble meldt savnet i farvannene sør for Austevoll søndag.