Sari-visitt på sykehuset

Brannskadeavdelingen på Haukeland har storbesøk. Indias «Mor Teresa» for brannskadde barn er på besøk og utveksler erfaringer med ekspertisen på sykehuset i Bergen.