Høy ulykkesrisiko med trimmet moped

Sjansen for å bli innblandet i en trafikkulykke er 48 prosent høyere med trimmet moped, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.