Har ikke råd til nye idrettsanlegg

Nye idrettsanlegg skyves ut i det blå. Kommunen har ikke råd til driftsutgiftene.