• ØKONOMISKE PROBLEM: Ei pengegåve på fleire hundre tusen kroner «hindra at styret måtte velje eit meir dramatisk alternativ enn mellombels stenging», som styreleiar for Lyngheisenteret Jostein Vike uttalar det.<p/> ARKIVFOTO

Fem oppsagde ved Lyngheisenteret

Fem personar er oppsagde ved Lyngheisenteret på Lygra. Senteret vert stengt frå 1. oktober.