Brann i fjellhall på Norzink

Røyken veltet ut av fjellhallen ved Norzink i Odda, da det oppsto brann i en kabelgate i formiddag.