Uten tillit til forsvarsledelsen

Norske offiserers tillit til forsvarsledelsen har aldri vært så tynnslitt som nå.