Krev erstatning for dei to sønene

Det vil bli reist krav både om erstatning og oppreising på vegner av dei to sønene Ingse Merete Rønnestad hadde med den drapssikta.