Applauderer Trivselshagen

Sosialkomiteen på Stortinget omtalar i ei innstilling den planlagde "Trivselshagen" på Sandane.