Med blikk for eldre sjarmører

De er fra Barcelona, Madeira, Paris, Hillerød, Strasbourg og Korskirkeallmenningen.