- Eiendomsskatten rammer de eldre

Frps gruppeleder i bystyret Liv Røssland mener økt eiendomsskatt vil ramme mange eldre som bor i sentrum.