Frp-nei til antirasisme-initiativ

De politiske partiene i Bergen, minus Fremskrittspartiet, går sammen om retningslinjer for en valgkamp fri for rasisme og fremmedfrykt.