Friskmelder omstridd taretrålområde

Havforskingsinstituttet meiner sjøbotnen i Bremangerpollen er heilt normal. Tareskogen er ikkje rasert.