De gamle holder liv i det nye

De har buekorps og båthavn. Tønnebål, bydelspark og sitt eget museum. Og varme fleskepannekaker. Kirkebukten på Damsgård er ingen helt vanlig bukt.