Krav om luftfartsdirektørens avgang i Jondal

Hardangerskifer AS har valt å trekkje meldinga og kravet om straff mot varaordførar Sigrid Brattabø Handegard i Jondal.