Folkeskikk som fag

Skjellsord er en del av skolehverdagen for mange norske lærere, tror Haldis Holst, leder av seksjon grunnskole i Utdanningsforbundet.