Fylket granskar bompengesaka

Hordaland fylkesutval har i dag sett ned ein komité som skal granska dei skandaleombruste bompengeselskapa.