Tyr til pensjonat og hybelhus

Mens hospitssengene sto ubrukte i Bergen, ble bostedløse plassert i pensjonat på Sotra.