Tre av ti studenter studerer ikke

Nesten hver tredje student ved Universitetet i Bergen klarer ikke å skaffe seg et eneste studiepoeng i løpet av året.