Lindås satsar på overskot

Lindås kommune satsar på å oppnå eit lite overskot i perioden 2005-2008. Men det går ikkje utan innhogg i tenestetilbodet.