Ut mot knebling av Helse Fonna

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV) mener både direktører og styremedlem i Helse Fonna bør ha frihet til å ytre seg offentlig uten frykt for å miste jobben.