Stolte striler med museum på Seim

Med taler, rømmegrøt, sang og lun strilehumor ble Strilamuseet i Lindås i går innviet i de gamle meierilokalene på Seim. Endelig har rundt 5000 lokalhistoriske perler fått felles tak over hodet, mye takket være leder i Lindås sogelag, Sissel-Anny Hjelmtveit.