... eller å gjøre det man har lyst til

Dagfinn Lyngbø tar ikke av. Kanskje fordi han slo gjennom da han hadde det dårlig.