• (1/4)
    FOR FORSKNING: Den opprinnelige glassbyggesteinen mellom søylene er byttet ut med vinduer, og telefonsentralen er i det meste av huset byttet ut med fullt ferdige lokaler for medisinsk forskning, utvikling og innovasjon.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ

Medisinsk tempel i Ibsens gate

Det ligger et tempel i Ibsens gate, med tilnærmet doriske søyler i front. Det er en fascinerende bygning - og ble til for å huse noe så prosaisk som en telefonsentral.