Private sykehus inngikk forlik

Et forlik mellom fem private sykehus i Hordaland og Helse Vest sikrer Haraldsplass sykehus 45 millioner kroner.