Grått hus med farge

Eg har frå tid til anna gleda av å gjesta rådhuset i Rosendal. Eit betongbygg som ligg like ved riksveg 48, ved sida av Skålabrua, Melselva og samfunnshuset.