Skeptisk til tildekking av ubåten

Tildekkingen av den tyske ubåten utenfor Fedje i Hordaland vil ikke hindre videre kvikksølvlekkasje, mener Dag Ammerud, hovedaksjonær i selskapet som eier vraket.