Vil stele makt frå Oslo til Vestlandet

Fleire statlege oppgåver må flyttast frå stat til region dersom ein ny Vestlandsregion skal bli slagkraftig. Spesialisthelsetenesta er berre eit punkt på ønskjelista.