Buss frigir barnehageplasser

Kommunens første barnehagebuss er på plass i Haugatun barnehage i Vadmyra. En avdeling på tur hver dag, frigir plass i barnehagen.