Mobiliserer mot slakterislakt

Slakteriet i Granvin vil neppe overleva Gilde Vest sitt styremøte i Førde i komande veke.