Navarsete priser kollektivtrafikken

Uansett hvor brede veier vi bygger, vil problemene med privatbilismen bestå.