Madammen frå Brekkhus

Det er ikkje sikkert at du har høyrt om fyrbøtar Jahn Peder frå Sandviken, gift med Elisabeth Andrea Iversen. Fyrbøtaren vart ikkje så gamal, han døde i 1897.