- Systemet er basert på tillit

Kontrollmulighetene for å unngå dobbeltutbetalinger finnes, men brukes sjelden