Vil stanse innbruddsligaer med økt DNA-registrering