Levande lys for eit liv som gjekk tapt

I festsalen på sjukepleiehøgskulen i Førde står eit bilete på eit bord. Fotografiet viser ei vakker ung kvinne. Ei som skulle hatt heile livet framfor seg. Rundt brenn levande lys. Lys for eit liv som har gått tapt.