Svir av 10 millioner årlig

På landsbasis brukes det hvert år rundt 10 millioner kroner til å ta hånd om de brukte engangsgrillene og å utbedre skader de gjør.