- Vi må flytte

Bergens største hospits, som ligger i Fredrik Meltzers gate 10, er et av hospitsene som fortsatt brukes av kommunen. Naboene fortviler og er usikre på om hospitset er godkjent.