Sak mot Sund?

Sundordførar Albrigt Sangolt ser ikkje bort frå at Telenor kan reisa erstatningssøksmål mot kommunen.