Må oppgi bistillinger

Helse Bergen skal nå foreta en fullstendig kartlegging av hvilke bistillinger og bierverv tilsatte ved helseforetaket har.