- Grove feiltolkninger fra veisjefen

«Direktoratet (har) trukket flere feilaktige konklusjoner. Bergen kommune kan ikke unnlate å påpeke at noen av konklusjonene bygger på feiltolkninger av til dels grov karakter.»