Sukkertare er i ferd med å utryddes

Varmere havtemperatur og forurensing er i ferd med å utrydde sukkertare. Det vil føre til en økologisk kollaps langs kysten.