- Skolen trenger spesialpedagoger

Spesialpedagogene må inn i klasserommene allerede de første skoleårene, mener Venstres Odd Einar Dørum. Det vil hindre frafall og bedre integreringen.