Forsinkelser i flytrafikken

Flytrafikken til og fra Gardermoen var forsinket torsdag kveld på grunn av begrensninger i kapasiteten ved flykontrollsentralen i Røyken.