• SPED INTERESSE: - Vi jobber med å gjøre ordningen bedre kjent og ønsker at fastleger og sykehus skal bli flinkere til å veilede pasientene, sier Bent Høie. FOTO: Ole Gunnar Onsøien/NTB scanpix

- 1000 pasienter er ikke så lite

– Fritt behandlingsvalg virker som det skal, men ordningen bør bli bedre kjent, sier helseminister Bent Høie.